bursa özel okul,bursa kolej
|
Veli Girişi Öğrenci Girişi Bursluluk Başvuru
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
...
...
...
...
...
...

Bursa'nın En Başarılı Okulu

|

Bursa'nın En Başarılı Okulu

Başarılı okulların olmazsa olmazları nelerdir? Bursa'nın ve Nilüfer'in en başarılı okulunun başarı kriterleri nedir? nispeten basit bir sorular gibi görünüyor, ancak K-12 eğitiminin karmaşık bir çaba olduğunu biliyoruz. Ve çoğu zaman, halk eğitimiyle ilgili diyalog, mutlaka eğitim uzmanı veya hatta eğitim topluluğunun bir parçası olmayan insanlar tarafından kontrol ediliyor.

Okulların başarı kriterleri hakkında ulusal ve uluslararası alanlarda birçok araştırma yapılmış ve birçok proje sonlandırılmıştır. Halen farklı projeler yürütülmektedir. Konu ile ilgili devam eden bir proje, politika yapıcıların, okul liderlerinin ve halkın bazı okulların neden ve nasıl başarılı olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ebeveynleri, eğitimcileri ve okul yönetim kurulu üyelerini temsil eden proje üyeleri bir araya geldi ve konu üzerinde fikir birliği sağladı. Bursa'da bulunan okullar arasında Bursa'nın en başarılı okulu aşağıdaki kriterler ışığında değerlendirilebilir.

Çalışma, eğitimin birçok önemli yönünü etkileyen altı kritik unsuru tanımlar. En önemlisi, okulların nerede çalıştığını belirler, bunun nedeni eğitimcilerin, ebeveynlerin ve yerel toplulukların, yerel ve ulusal idarenin rollerine güvenmek yerine amaçlarını ve zorluklarını karşılamak için özel programlar geliştirmeleridir.

Okul başarısının altı temel unsuru

Yukarıda ifade edilen ve devam eden projeye göre okul başarısının değerlendirileceği altı temel unsur vardır. Bu unsurlar;

Öğrenciye bütüncül bir yaklaşım

Bursa'da bulunan başarılı okullar, etkili ve yetkin öğrenciler olmalarına yardımcı olmak için sınıf içinde ve dışında tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını destekler. Tüm öğrencilere zengin bir eğitim deneyimi sunan, akademik ve sosyal/duygusal öğrenmelerini destekleyen programlar tasarlar ve uygularlar, böylece sürekli değişen bir ortamda başarılı olmak için gereken becerileri geliştirirler. Bu okullar, teknolojideki gelişmelerden yararlanarak öğrenmeyi bireysel öğrencilere göre özelleştirmektedir. Bursa'nın ve Nilüfer'in en başarılı okulu listesinde gösterilen Akademik Koleji öğrencilerine bütüncül odaklanma anlayışı ile yaklaşmaktadır. En başarılı okullar, öğrencilere topluluklarıyla ortaklıklar da dahil olmak üzere kariyerlerini keşfetme ve yeteneklerini ve ilgi alanlarını geliştirme fırsatları sunar.

Eşitlik ve Erişim Taahhüdü

Bursa'nın başarılı okulları, tüm öğrencilerin yüksek kaliteli hizmetlere ve öğrenim için yüksek hedefler belirlemelerine ve bunlara ulaşmalarına olanak tanıyan desteklere erişmelerini sağlar. Bu okullarda eşitlik yalnızca eşitlik demek değildir; bazı öğrencilerin diğerleriyle aynı başarı fırsatına sahip olmak için ek kaynaklara ihtiyacı olduğunu kabul ederler. En başarılı okullar farklılık arz eden kökenden gelen tüm öğrenci popülasyonlarının ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlarlar. Akademik Kolejinin, Bursa'nın ve Nilüfer'in en başarılı okulu sıralamasında yer alması tüm öğrencilerinin birer varlık olduğunu ve çeşitliliğin bir güç olduğunu kabul etmesinden kaynaklanır.

Aile ve Toplum Katılımı

Bursa'nın en başarılı okulu olmaya aday eğitim kurumları, öğrencileri desteklemek için aileleri ve toplulukları etkin bir şekilde meşgul eder. Bunu yaparken, bu tür bir katılımın önündeki engelleri belirler ve bunları aşmak için çalışırlar. Ailelerle gerçek bağlar kurma çabaları, her ebeveynin çocuğu için en iyisini istediği ve doğru davetler ve fırsatlar sağlandığında çocuklarının ve tüm çocukların başarılı olmasına yardımcı olabileceği inancına odaklanır.

Dağıtılmış Liderlik

Başarılı okullar liderliği geniş bir şekilde tanımlar. Liderlik, müdürlere, öğretmenlere, okul danışmanlarına, topluluk üyelerine ve binadaki diğer kişilere dağıtılır ve karar verme ortak bir çabanın sonucu olarak ortaya çıkar. Bu okullarda liderler (iş unvanından bağımsız olarak) yüksek uygulama standartlarını karşılar ve gelişimlerinde desteklenirler. Bursa'nın ve Nilüfer'in en başarılı okulu kollektif karar mekanizması geliştirebilmiş olan okuldur diyebiliriz. Etkili iletişimin okul başarısının kritik bir bileşeni olduğunu anlarlar ve hem okul hem de topluluk paydaşlarıyla sağlam, güvene dayalı ilişkiler kurarlar.

Güçlü, Desteklenen Öğretim Gücü ve Kadro

Başarılı okullar, öğretmenler, müdürler, okul danışmanları, teknoloji uzmanları ve diğerleri dahil olmak üzere iyi eğitimli, iyi hazırlanmış ve iyi desteklenmiş eğitimcilerden oluşur. Bursa'nın en başarılı okulu bu eğitimci kadroya sahip olan okuldur. Bu eğitimciler yüksek uygulama standartlarını karşılar. Yüksek kaliteli hizmet öncesi eğitim, sürekli yüksek kaliteli profesyonel öğrenme, profesyonel gelişime bağlı anlamlı değerlendirme ve resmi unvan ne olursa olsun liderlik rollerini üstlenme fırsatları dahil olmak üzere profesyonel süreklilik boyunca sürekli öğrenme ve destekten yararlanırlar.

İş Birliği Odaklı Okul İklimi

Başarılı okullar, personel ve öğrenciler, aileler ve topluluklar arasında bir iş birliği ve paylaşılan sorumluluk kültürü yaratır. Bu okullar güvenli, misafirperver ve herkese saygılıdır. Öğretme ve öğrenmeyi temel değerler olarak kurarlar. Olumlu davranışları destekler ve hem öğrenciler hem de personel arasında sağlıklı, destekleyici ilişkiler ve bir topluluk duygusu oluştururlar. Bu okullarda öğrenciler katılım, iş birliği, hizmet ve öz-yönetim için sık sık fırsatlara sahiptir ve bunların tümü okulla olan bağlarını güçlendirir.

Sonuç

Özetleyecek olursak konu ile ilgili bu çalışma, okul geliştirmenin işbirlikçi bir çaba olduğunu vurgular ve yerel bir okulu geliştirmek niyetiyle belgeyi okuyanlara koşullarını göz önünde bulundurmalarını tavsiye eder. Okul yönetim kurulları ve okul liderleri, uygulanacak özel programlar aramak yerine, bir okulun unsurlara göre nerede olduğunu ölçmeye yardımcı olmak için dahil edilen standartları ve göstergeleri kullanabilir ve ayrıca her alanda bir kurulun çalışmasını güçlendirebilecek fikirler bulabilir. Ayrıca okul kurulları, idareciler, öğretmenler, uzmanlar, ebeveynler ve diğer topluluk üyeleri arasındaki katılım ve iş birliğinin önemini tartışır. Bursa'nın ve Nilüfer'in en başarılı okulu birçok sac ayağı olan bu alanda her bir sac ayağını sağlam tutan ve geliştiren olacaktır. Bursa Akademik Koleji eğitime bilimsel yaklaşımı ve metodolojisini bilimsel veriler ışığında sürekli olarak güncellemesi ile Bursa'nın en başarılı okulu listesinde yer almaktan gurur duymaktadır.

Şunlara da Göz Atın

Bursa Özel Okulları

Bursa Liseleri

Bursa Anaokulları

Bursa Kreşleri

Bursa'nın En Başarılı Okulu

Diğer Yazılar

...
...
bursa özel okul,bursa kolej

Bizi Güçlü Kılanlar Partnerlerimiz

bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
  • © 2022 Akademik Koleji Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri
  • bursa özel okul,bursa kolej