bursa özel okul,bursa kolej
|
Veli Girişi Öğrenci Girişi Bursluluk Başvuru
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
...
...
...
...
...
...

Bursa'da Çift Dilli Eğitim Uygulayan Okullar

|

Bursa'da Çift Dilli Eğitim Uygulayan Okullar

Çift Dilli Eğitim Nedir?

'Çift dilli eğitim' terimi genellikle bir öğrencinin okuldaki eğitimi sırasında iki dilin planlı ve sistemli kullanımını ifade eder. Bursa Akademik Koleji'nde, bu öğretme ve öğrenme yaklaşımının amacı, öğrencilerin akademik çalışmaları ve dünya çapında 50.000'den fazla öğrenciden oluşan ailemizin bir parçası olmanın sunduğu fırsatların bir sonucu olarak ikinci dillerinde ustalaşmalarıdır.

Çift dilli eğitim, öğrencilerin ikinci bir dilde dinleme, konuşma, okuma ve yazma açısından kapsamlı yetenekler geliştirmelerini sağlarken aynı zamanda birinci dillerinde tam akıcılık sağlar. İdeal olarak, öğrenciler ikinci dillerini başkalarıyla etkileşim kurmak, akademik çalışmalarında başarılı olmak ve dünyanın farklı yerlerinde çalışma, yaşama ve çalışma fırsatlarını geliştirmek için kullanabileceklerdir.

Çift dilli eğitim sadece öğrencilerin her iki dilde de ustalaşmasına ve uygulamasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda her bir kültürü anlamalarını da geliştirir. Amaç, öğrencilerimizin, ikinci dilin sadece bir çalışma konusu olmaktan çok, öğretme ve öğrenme aracı ve aracı olduğu kültürlerarası iletişime daldırılmalarıdır.

Çift Dilli Eğitim Nasıl Yapılır?

Aşağıda, çift dilli eğitim sistemini uygulayan kurumların yaygın olarak kullandıkları çift dilli eğitim modelleri yer almaktadır.

Geçiş Çift Dilli Eğitim

Bu tür çift dilli eğitim, yeni bir dil öğrenen öğrencilerin o dili daha hızlı seçmelerine ve matematik, fen bilimleri ve diğer dersleri İngilizce öğrenmeye başlamaya geçiş yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler kendi ana dillerinde eğitim almaya başlar ve sonunda bu dilden uzaklaşır ve tamamen İngilizce öğrenmeye başlar.

İki Yönlü veya Çift Dilli Immersion Eğitim

Bu programlar, İngilizce ve İngilizce konuşamayan öğrencilerin ikinci bir dilde konuşmayı ve yazmayı öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ülkemizde çift dilli Immersion programlarına kayıtlı öğrencilerin çoğu, İngilizce ve Türkçe konuşanların %50/50 karışımı olacaktır. Bu programlar ülkemizde çok popüler değildir, ancak araştırmalar, bu programlardan yararlanan İngilizce konuşamayan öğrencilerin İngilizce yazmayı ve konuşmayı etkili bir şekilde öğrendiklerini göstermiştir. Bu programlardan yalnızca İngilizce bilmeyenler değil, İngilizce konuşanlar da yararlanır. İngilizce bilmeyen ve İngilizce konuşan öğrenciler, ikili daldırma iki dilli eğitim programlarında birlikte öğrenirler.

Geç Çıkış veya Gelişimsel Çift Dilli Eğitim

Öğrencilere bir süre kendi ana dillerinde eğitim verilirken aynı zamanda yeni bir dil öğrenirler. Bu şekilde, öğrenciler ilk dillerinde okuryazarlığı geliştirir ve bu bilgiyi daha sonra aldıkları yabancı dil eğitimine uygulamalarını mümkün kılar.

Başka bir çift dil programı türü, öğrencilere aşağıdaki adımları kullanarak öğretir:

1) Öğretmenler öğrencilere ikinci bir dilde eğitim verir, ancak öğrencileri ana dillerinde soru sormaları gerektiğinde anlayabilirler. Ancak öğretmenler, öğrencilerin öğrenmekte oldukları dilde sorulara yanıt verirler.

2) Bu derslerde öğrenilen becerilerin, öğrencilerin ikinci bir dilde eğitim gördükleri derslere de uygulanabileceği kanıtlandığından, öğrenciler kendi ana dillerinde okuma yazma ve dil geliştirme dersleri almaya devam ederler. Bu programlara kayıtlı öğrencilere, ana dillerinde dil ile ilgili olmayan konular öğretilmez. Bu konuları ikinci bir dilde öğretmeye devam edecekler. Bu sayede öğrenciler sadece kendi ana dillerinde gramer ve dil eğitimi alacaklar, böylece daha sonra yabancı dil eğitimlerine de uygulanabilecekler.

Çift Dilli Eğitimin Faydaları

Hızlandırılmış beyin gelişimi

Giderek artan miktarda araştırma, çift dilli bir eğitimin insan beyninin gelişimi üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir. Son derece gelişmiş beyin görüntüleme teknolojileri, nörologların iki dil kullanmanın beyin üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğunu doğrulamalarına izin verdi.

Son araştırmalar, çift dilli olarak çalışan ve iki dil arasında geçiş yapanların, beyinlerinin ön lobu daha aktif hale geldikçe, daha yüksek dikkat süreleri ve gelişmiş öğrenme yeteneklerine sahip olduklarını gösteriyor. Sonuç olarak, iki dilli öğrenenler, problem çözme, çoklu görev ve konsantrasyon açısından tek dil öğrenenlerden daha iyi performans gösteriyor. Genel olarak, çift dilli çalışmanın beyin gelişimini iyileştirdiği ve beyni daha sağlıklı, daha aktif ve daha verimli hale getirdiği kanıtlanmıştır.

Uluslararası unsurlarla desteklenen yerel eğitim

Uluslararası okullarda olduğu gibi, Bursa'nın çift dilli eğitim veren okulları, öğrencilerine öğrenimlerini hızlandırma ve mümkün olduğunu düşündüklerinden daha fazlasını başarma fırsatları sağlama fırsatı sunmaktadır. Çift dilli eğitim modelini uygulayan nitelikli eğitim kurumları örneğin, ODTÜ gibi ulusal üniversitelerle olduğu gibi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Juilliard Okulu ve UNICEF gibi birinci sınıf uluslararası kuruluşlarla ortaklık yapmaktadır.

Bursa Akademik Koleji olarak çift dil bilen öğretmenlerimiz, kurslarını optimize etmek için bir dizi uluslararası öğretim kaynağından da yararlanır. Örneğin, İçerik ve Dil Bütünleşik Öğrenme (CLIL) yaklaşımının kullanılması, ilk yıl öğrencilerini İngilizce dil ortamına sokar ve gelecekteki İngilizce çalışmaları için sağlam bir temel oluşturur.

Daha da önemlisi, çift dilli eğitim, Bursa öğrencilerine genç yaştan itibaren bir avantaj sağlayarak, her iki dilde de öğretme ve öğrenmeye yönelik en yeni yaklaşımları içerir. Bu tür bir öğretme ve öğrenme, öğrencilerin temel yeterliliklerini, karakterlerini ve uluslararası görüşlülüklerini geliştirerek gelecekte başarılı olmalarına yardımcı olur. Amaç, gerçek dünya vatandaşları olan ve gelecekteki başarı için donanımlı hırslı mezunlar yetiştirmektir.

Şunlara da Göz Atın

Bursa Özel Okulları

Bursa Liseleri

Bursa Anaokulları

Bursa Kreşleri

Bursa'da Çift Dilli Eğitim Uygulayan Okullar

Diğer Yazılar

...
...
bursa özel okul,bursa kolej

Bizi Güçlü Kılanlar Partnerlerimiz

bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
  • © 2022 Akademik Koleji Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri
  • bursa özel okul,bursa kolej