bursa özel okul,bursa kolej
|
Veli Girişi Öğrenci Girişi Yaz Okulu Başvuru Formu
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
...
...
...
...
...
...

Eğitimde Drama'nın Önemi

|

Eğitimde Drama'nın Önemi

Eğitimde ezberden çok uygulama ile iç içe eğitim daha kalitelidir. Gelişimi hızlandıran bir faktördür. Bu önemli alanda çocuklara uygulama yapmak için fırsatlar sunmak Drama ile mümkündür. Öğrenme sürecinde çocuğu her daim etkin kılar. Farklı rolleri deneyimleyerek becerilerini geliştirir. Doğuştan gelen yeteneklerini fark etmesini sağlayan bir uygulamadır Drama.

Drama sözcüğünün kökeni Antik Yunan'a dayanmaktadır. Kelime anlamı esas olarak eylemdir. Fakat amacı olan bir eylemdir drama. Mimesis kavramını hiç duydunuz mu ?

Bu kelime de Antik Yunan'a dayanmaktadır. Tiyatro'nun aynı zamanda Drama'nın temelini oluşturan en önemli kavramdır Mimesis. Türkçe karşılığı ise taklit etmektir.

''Mış gibi yapmak'' ya da ''gibi yapmak'' Dramanın temel eğitimini içerir. Örnek verecek olursak yeryüzündeki tüm canlı türleri annelerini babalarını taklit ederler. Onlar gibi yürür , onlar gibi yer, onlar gibi hareket ederler. Rol yaparak annelerini taklit ederek gelişimini devam ettirip geliştirirler. Drama'da Taklit etmek, rol yapmak unsurları eğitim alanında etkili bir şekilde kullanılır. Drama eğitimine katılan öğrenciler empati yeteneklerini geliştirir, zihinsel yetileri ile yaratıcılıklarını artırır.

Eğitimde Dramanın Faydaları

Eğitim'de dramanın en büyük faydalarından biri şüphesiz yaratıcılığı geliştirmesi ve empati duygusunu en üst seviyede yaşatmasıdır.

Drama kişinin kendini keşfetmesini ve sınırlarını aşarak yetkinleşmesini ifade eder. Kişinin kendine olan güvenini ve inancını geliştirir. Çeşitli Drama oyunları ile toplumsal rollere ve kendi farkındalığına etki eder. Bir Keşiftir Drama. Her seferinde katılımcı yaşam serüveninden roller öğrenir. Zihinsel dünyası ile hayal gücü birleştirilir. Bu şekilde Drama taklit olgusunu ve Rol yapma becerilerini kullanarak eğitir.

Yaratıcı Drama okul öncesi ve sırası hatta sonrasında da bir eğitim metodu olarak hayatta karşımıza çıkıyor. Yukarıda ''mış gibi yapmak'' ve ''gibi yapmak'' ifadelerinden bahsetmiştik. Bu ifadelerin tatbik edilmesi ile birlikte öğrenci sosyal dengelerini daha iyi gözetip koruyabiliyor. Sosyalleştiren, yaratıcı düşünceyi artıran, hayal gücünü yükselten, özgüven sağlayan Drama kuşkusuz günümüzde en iyi eğitim metodlarından biridir.

Eğitimde Drama'nın Önemi

Diğer Yazılar

...
...
bursa özel okul,bursa kolej

Bizi Güçlü Kılanlar Partnerlerimiz

bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
  • © 2022 Akademik Koleji Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri
  • bursa özel okul,bursa kolej