bursa özel okul,bursa kolej
|
Veli Girişi Öğrenci Girişi Yaz Okulu Başvuru Formu
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
...
...
...
...
...
...

İçerik Temelli Yabancı Dil Eğitimi

|

İçerik Temelli Yabancı Dil Eğitimi

Son yıllarda içerik temelli yabancı dil eğitimi, dil becerilerini geliştirmenin bir yolu olarak giderek daha popüler hale geldi.

İçerik temelli yabancı dil eğitimi nedir?

Bursa Akademik Koleji olarak dil bölümü lise öğrencilerimiz için uyguladığımız içerik temelli yabancı dil eğitiminde ders sırasında öğrenciler bir şeyler öğrenmeye odaklanırlar. Bu, onları ciddi bir bilim konusundan en sevdikleri pop yıldızına, hatta güncel bir haber hikayesine veya filme kadar ilgilendiren herhangi bir şey olabilir. Bu konuyu bilgi geliştirme aracı olarak ana dilleri yerine öğrenmeye çalıştıkları dili kullanarak öğrenirler ve böylece hedef dilde dil becerilerini geliştirirler. Bunun dil yeteneğini geliştirmenin daha doğal bir yolu olduğu ve ilk dilimizi ilk başta öğrenme şeklimize daha çok karşılık gelen bir yol olduğu düşünülmektedir.

İçerik temelli yabancı dil eğitimi nasıl uygulanır?

* Dersleri oluşturmaya yaklaşmanın birçok yolu vardır.

* Öğrencilerin ilgisini çeken bir konu seçilir.

* Konunun farklı yönleriyle ilgilenen üç veya dört uygun kaynak takip edilir. Bunlar web siteleri, referans kitapları, derslerin sesi veya videosu ve hatta gerçek kişiler olabilir. Ders boyunca sınıfı küçük gruplara ayırılır ve her gruba küçük bir araştırma görevi yerine getirmelerine yardımcı olacak bir bilgi kaynağı verilir.

* Daha sonra araştırmalarını yaptıktan sonra diğer bilgi kaynaklarını kullanan ve bilgilerini paylaşan ve karşılaştıran öğrencilerle yeni gruplar oluşturulur.

* Bu bilgi paylaşımının sonucu olarak, bir grup raporu veya bir tür sunum şeklini alabilecek bir ürün olmalıdır.

İçerik temelli yabancı dil eğitiminin avantajları nelerdir?

İçerik temelli yabancı dil eğitimi bir dil öğrenmeyi daha ilginç ve motive edici hale getirebilir. Öğrenciler dili gerçek bir amacı gerçekleştirmek için kullanabilirler, bu da öğrencileri hem daha bağımsız hem de kendinden emin yapabilir.

Öğrenciler ayrıca, genel eğitim ihtiyaçlarını iyileştirme ve destekleme konusunda geri besleme sağlayabilen eğitim aracılığıyla dünya hakkında çok daha geniş bir bilgi geliştirebilirler.

İçerik temelli yabancı dil eğitimi, öğrencilerin not alma, özetleme ve metinlerden önemli bilgileri çıkarma gibi değerli çalışma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğu için İngilizce öğretmenleri arasında çok popülerdir.

Farklı kaynaklardan bilgi almak, bu bilgiyi yeniden değerlendirmek ve yeniden yapılandırmak, öğrencilerin daha sonra diğer konulara aktarılabilecek çok değerli düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Yukarıda verilen çerçeve içinde bir grup çalışması öğesinin dahil edilmesi, öğrencilerin büyük sosyal değere sahip olabilecek işbirlikçi becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olabilir.

Sonuç

Dil bölümü öğrencilerimiz için programlayarak uyguladığımız İçerik temelli yabancı dil eğitimi, öğretmen ve öğrenciler için hem zorlayıcı hem de talepkâr olabilse de aynı zamanda çok teşvik edici ve ödüllendiricidir. Bu yaklaşımı benimseme derecesi, öğrencilerin istekliliğine, kuruma ve çevredeki kaynakların mevcudiyetine bağlıdır. İfade edilen tüm alanlarda özgün kaynak ve nitelikli öğretmenler eşliğinde Akademik Kolejinin avantaj niteliğinde olduğu ifade edilebilir.

İçerik Temelli Yabancı Dil Eğitimi

Diğer Yazılar

...
...
bursa özel okul,bursa kolej

Bizi Güçlü Kılanlar Partnerlerimiz

bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
  • © 2022 Akademik Koleji Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri
  • bursa özel okul,bursa kolej