bursa özel okul,bursa kolej
|
Veli Girişi Öğrenci Girişi Yaz Okulu Başvuru Formu
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
...
...
...
...
...
...

Okul Öncesi Eğitimin Amacı

|

Okul Öncesi Eğitimin Amacı

Çoğu yetişkin gibiyseniz, siz veya sevdiğiniz birinin çocuğu olana kadar erken çocukluk eğitimi (okul öncesi eğitim) hakkında düşünmek için fazla zaman harcamamışsınızdır. Günümüzde giderek aileler tarafından daha yaygın olarak tercih edile Okul Öncesi Eğitimin Amacını birlikte irdeleyeceğiz. Okul öncesi günlerinize dair güzel anılarınız olabilir ama sırayla oyunlar oynamak, şarkı söylemek, dışarıda kirlenmek, arkadaş edinmek ve yerde uyumak dışında pek bir şey hatırlayamazsınız.

Bu etkinlikleri yalnızca çocukları meşgul etmenin yolları olarak düşünmek cazip gelebilir, ancak eğitimciler gerçeği biliyor: Küçük çocuklar en iyi oyun yoluyla öğrenir ve erken yaşta başlamak onları hayatta ve okulda başarılı olmaya hazırlar.

'Okul öncesi eğitimin amacı nedir?' gibi bazı önemli soruları yanıtlamaya yardımcı olması için uluslararası alanda bilimsel yayınları olan eğitim insanları ve akademisyenlerin değerlendirmelerinden yararlandık.

Okul öncesi eğitim nedir?

Okul öncesi eğitim, çocukların okul öncesi yılları boyunca (doğumdan beş yaşına kadar) büyümesine ve gelişmesine rehberlik eden örgün ve yaygın eğitim programlarını tanımlayan bir terimdir. Bu yaşlardaki çocuklar, ebeveynleri, günlük bakım sağlayıcıları, bebek bakıcıları, geniş aile üyeleri ve öğretmenler dahil olmak üzere tamamen yetişkin bakıcılarına bağımlıdır.

Okul öncesi eğitim, anaokuluna girmeden önce çocukların bilişsel ve sosyal gelişimini desteklemek için tasarlanmış çok çeşitli etkinlikleri kapsar. Bazı programlar öncelikle okula ve akademik hazırlığa odaklanırken, diğerleri zihinsel ve duygusal hazırlığı vurgulayan 'bütün çocuk' yaklaşımını benimser.

Okul öncesi eğitim eğitimcilerinin karşılaştığı zorluklardan biri, çalışmalarının genellikle "sadece oyun zamanı" olarak değerlendirilmesi veya değersizleştirilmesidir.

Küçük çocuklar, sürekli olarak çevrelerinden bilgi toplayan ve etkileşimlerden ve deneyimlerden öğrenen inanılmaz derecede etkilenebilir ve esnek zihinlere sahiptir. Öğrenmek için doğarlar ve algılamak, taklit etmek, deney yapmak ve keşfetmek için gerekli donanıma sahiptirler.

Okul öncesi eğitiminin amacı nedir?

Basitçe söylemek gerekirse, okul öncesi eğitiminin amacı çocuklara yaşam boyu öğrenenler olmak için gereken duygusal, sosyal ve bilişsel becerileri geliştirmelerine yardımcı olacak stratejiler sağlamaktır. Bilimsel araştırmalar aşağıdaki becerilerin genç öğrencilerin ustalaşması için en önemli faktörler olduğunu ifade etmektedir:

Dil ve okuryazarlık: Dil, okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi için temel sağlar. Jestler, sesler ve kelimeler aracılığıyla iletişim kurmayı öğrenmek, çocuğun kitaplara ve okumaya olan ilgisini ve daha sonra anlamasını artırır.

Düşünme: Çocuklar işlerin nasıl yürüdüğünü anlama ihtiyacıyla doğarlar. Günlük deneyimlerinde, sayma ve sıralama gibi matematik kavramlarını ve okul için ihtiyaç duyacakları problem çözme becerilerini kullanır ve geliştirirler.

Öz kontrol: Bu, duyguları uygun yollarla ifade etme ve yönetme becerisini ifade eder ve okulda başarı ve genel olarak sağlıklı gelişim için esastır. Çocukların başkalarıyla iş birliği yapmalarını, hayal kırıklıklarıyla baş etmelerini ve çatışmaları çözmelerini sağlar.

Özgüven: Çocuklar kendilerini yetkin hissettiklerinde ve kendilerine inandıklarında, yeni meydan okumaları üstlenmeye daha istekli olurlar. Kendine güven, paylaşım, rekabet ve arkadaş edinme gibi sosyal zorlukların üstesinden gelmek için de çok önemlidir.

Tüm bu becerilerin ev ödevi veya testler olmadan geliştirilebileceği gerçeğine bazı yetişkinler için hala inanmak zor. Okul öncesi eğitim müfredatları, genç öğrencileri deneyimler yoluyla kendileri ve dünya hakkında bilgi edinmeye teşvik etmek için oluşturulmuştur. Bu, sadece birkaç türü saymak gerekirse, kapalı veya açık havada oyun, işbirlikçi veya bireysel oyun, ev içi oyun, duyusal oyun ve yapıcı oyun içerebilir.

Okul öncesi eğitim neden önemlidir?

Yeni doğmuş bir bebeğin beyni, yetişkin beyninin yaklaşık dörtte biri kadardır. İnanılmaz bir şekilde, çocuğun ilk doğum gününde iki katına çıkacak ve beş yaşına kadar büyümesinin yüzde 90'ını tamamlamış olacak. Erken çocukluk yıllarında beyin her saniye milyonlarca sinaps yapar. Bu sinirsel bağlantılar, hareket etmemize, düşünmemize, iletişim kurmamıza ve çevremizdeki dünyayı anlamamıza izin verir. Bunun kritik bir gelişme penceresi olduğunu söylemek yetersiz kalır.

Yüksek kaliteli bir okul öncesi eğitim programının çocukların yaşamları üzerinde uzun vadeli olumlu bir etkisi olabileceğini öne süren çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Amerikan Ulusal Eğitim Derneği (NEA), araştırmaların, beş yaşına gelmeden önce yüksek kaliteli eğitim alan çocukların önemli orta ve uzun vadeli faydalardan yararlandığını gösterdiğini belirtiyor. Erken çocukluk eğitimi programlarındaki çocukların:

* Sınıf tekrarı olasılığı daha düşüktür,

* Özel ihtiyaçları olduğu tespit edilme olasılığı daha düşüktür,

* Daha sonraki notlar için akademik olarak daha hazırlıklıdırlar,

* Liseden mezun olma olasılıkları çok daha yüksektir,

* İşgücünde daha yüksek kazananlar olma olasılıkları çok daha yüksektir.

Okul öncesi eğitimle ilgili birçok bilimsel çalışmaya imza atan Dr. Negussie, "Bu çağda beyin gelişimi hakkında çok fazla bilimsel veriye sahibiz, ancak genç beyinlerin gelişmesi için neye ihtiyaç duyduğunu bulmak ile aslında bu bilgilere dayalı politikalar veya fon programları oluşturmak arasında büyük bir boşluk var" diyor.

Yüksek kaliteli bir okul öncesi eğitim programı nasıl olur?

İyi bir erken çocukluk eğitimi programı dinamik, zorlayıcı, zenginleştirici ve dikkatle planlanmıştır. Tipik bir okul öncesi eğitim müfredatı, bir sınıf veya grup için günlük ders planlarına şarkılar, kitaplar, sanat, oyunlar, oyuncaklar, deneyimler ve doğa keşfini dahil edebilir.

Amerikan Öğrenme Politikası Enstitüsü'ne (LPI) göre, kaliteli bir okul öncesi eğitim programının en önemli unsurları şunları içerir:

* Düşük öğrenci-öğretmen oranları ile yeterli öğrenme süresi ve küçük sınıflar,

* Öğrenmeyi destekleyen ilgi çekici etkileşimler ve sınıf ortamları sağlayan iyi hazırlanmış öğretmenler,

* Araştırmaya dayalı, gelişimsel olarak uygun erken öğrenme standartları ve müfredatı,

* Çocukların akademik, sosyal-duygusal ve fiziksel gelişimini dikkate alan değerlendirmeler,

* Koçluk ve mentorluk dahil olmak üzere öğretmenler için sürekli destek,

* Anlamlı aile katılımı.

Dr. Negussie, herhangi bir okul öncesi eğitim müfredatının gerçekten alakalı ve etkili olması için çocuğun kültürü tarafından bilgilendirilmesi gerektiğini ekliyor. ';ocuklar sınıfa kendi kültürlerine doymuş arka plan bilgisi ile geliyorlar' diye açıklıyor. 'Öğretmenler bunu dokunmadığımız yabancı, egzotik bir şey olarak düşünmemeliler. Gelenekler, rutinler, iletişim tarzları- bunların hepsi kültürle dolu.' Şeklinde ifade ediyor.

Bursa Akademik Koleji olarak yukarıda önemini ifade etmeye çalıştığımız okul öncesi eğitimi oldukça önemsiyoruz. 'Ağaç Yaşken Eğilir.' Ata sözümüzden hareketle, bilimsel çalışma ve müfredatlandırmalarımızla, alanının en iyisi okul öncesi eğitmenlerimizi öğrencilerimizle buluşturuyoruz.

Okul Öncesi Eğitimin Amacı

Diğer Yazılar

...
...
bursa özel okul,bursa kolej

Bizi Güçlü Kılanlar Partnerlerimiz

bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
  • © 2022 Akademik Koleji Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri
  • bursa özel okul,bursa kolej