bursa özel okul,bursa kolej
|
Veli Girişi Öğrenci Girişi Bursluluk Başvuru
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
...
...
...
...
...
...

Okul Öncesi Orff Eğitimi Nedir?

|

Okul Öncesi Orff Eğitimi Nedir?

Orff eğitimi, çocuklara şarkı söyleme, dans etme, oyunculuk ve vurmalı çalgıların kullanımı yoluyla zihinlerini ve bedenlerini meşgul eden bir müzik öğretme yöntemidir. Örneğin, Orff yöntemi genellikle ksilofon, metalofon ve glockenspiels gibi enstrümanları kullanır. Bu eğitimin önemli bir özelliği, derslerin çocukların kendi anlayış seviyelerinde öğrenmelerine yardımcı olan bir oyun unsuruyla sunulmasıdır.

Orff yöntemi, Orff-Schulwerk, Orff eğitimi veya "Çocuklar İçin Müzik" olarak da adlandırılabilir.

Orff Yöntemi Nedir?

Orff eğitimi, çocuklara müziği kolayca anlayabilecekleri bir düzeyde tanıtmanın ve öğretmenin bir yoludur. Müzikal kavramlar şarkı söyleme, dans, hareket, drama ve vurmalı çalgıların çalınması yoluyla öğrenilir. Doğaçlama, kompozisyon ve çocuğun doğal oyun anlayışı teşvik edilir.

Orff Eğitimini Tasarlayan Kimdir?

Müzik eğitimine yönelik bu yaklaşım, en ünlü bestesi "Carmina Burana" oratoryosu olan Alman besteci, şef ve eğitimci Carl Orff tarafından geliştirilmiştir.

1920'lerde ve 1930'larda Günther-Schule'nin müzik direktörü olarak görev yaptığı sırada tasarlandı; Münih'te kurduğu müzik, dans ve jimnastik okulunda uyguladı.

Fikirleri, ritim ve hareketin önemine olan inancına dayanıyordu. Orff, bu fikirleri daha sonra revize edilen ve daha sonra Çocuklar İçin Müzik olarak İngilizce'ye uyarlanan Orff-Schulwerk adlı bir kitapta paylaştı.

Orff'un diğer kitapları arasında Elementaria, Orff Schulwerk Today, Play, Sing, & Dance ve Orff'u Müzik Öğretmenleri için Bir Müfredat Keşfetmek sayılabilir.

Kullanılan Müzik ve Çalgı Türleri

Orff eğitiminde daha çok çocukların kendi bestelediği halk müziği ve diğer müzikler kullanılmaktadır.

Ksilofonlar (soprano, alto, bas), metalofonlar (soprano, alto, bas), glockenspiels (soprano ve alto), kastanyetler, çanlar, marakaslar, üçgenler, ziller (parmak, çarpma veya askıya alınmış), tefler, timpani, gonglar, bongolar, çelik davullar ve konga davulları Orff sınıfında kullanılan vurmalı çalgılardan bazılarıdır.

Kullanılabilecek hem perdeli hem de perdesiz diğer enstrümanlar arasında klavuzlar, çıngıraklar, djembe, yağmur yapıcılar, kum blokları, ton blokları, vibraslap ve ahşap bloklar bulunur.

Orff Eğitiminde Ders Nasıl İşlenir?

Orff öğretmenleri birçok kitabı çerçeve olarak kullanmalarına rağmen, standartlaştırılmış bir Orff müfredatı yoktur. Orff öğretmenleri kendi ders planlarını tasarlar ve sınıfın büyüklüğüne ve öğrencilerin yaşına göre uyarlar.

Örneğin, bir öğretmen sınıfta okumak için bir şiir veya bir hikâye seçebilir. Daha sonra öğrencilerden hikâye veya şiirdeki bir karakteri veya bir kelimeyi temsil edecek araçları seçerek katılmaları istenir.

Öğretmen hikâyeyi veya şiiri tekrar okurken öğrenciler seçtikleri enstrümanları çalarak ses efektleri eklerler. Öğretmen daha sonra Orff enstrümanlarını çalarak eşlik ekler.

Ders ilerledikçe öğrencilerden Orff enstrümanları çalmaları veya başka enstrümanlar eklemeleri istenir. Tüm sınıfı dahil etmek için diğerlerinden hikâyeyi canlandırmaları istenir.

Orff Yöntemi Örnek Ders Formatımız

Bursa Akademik Koleji olarak daha spesifik olarak, burada küçük çocuklarımız için kullanılabilecek çok basit bir ders planı formatı uyguluyoruz.

* Öğretmenimiz seçtiği şiiri sınıfa okur,

* İkinci olarak, sınıftan şiiri kendisi ile birlikte okumalarını ister. Tüm sınıf ellerinizi dizlerine vurarak sabit bir ritmi korurken şiiri birlikte okur.

* Üçüncü olarak, enstrüman çalacak öğrenciler seçilir. Öğrencilerden işaret sözcükleri üzerinde belirli notaları çalmaları istenir. Öğrencilere aletlerin kelimelerle eşleşmesi gerektiği hatırlatılır. Öğrencilerin doğru ritmi sürdürmeleri ve uygun tokmak tekniğini öğrenmeleri önemlidir.

* Dördüncü olarak, diğer enstrümanlar eklenir ve bu enstrümanları çalacak öğrenciler seçilir.

* Beşinci olarak, öğretmenimiz günün dersini öğrencilerimizle tartışır. Onlara "parça kolay mıydı, zor muydu?" gibi sorular sorar. Ayrıca, öğrencilerin anlamalarını değerlendirmek için farklı sorular sorar.

* Son olarak, sınıf hep birlikte temizlenir ve müzik aletleri yerlerine konur.

Okul Öncesi Orff Eğitimi Nedir?

Diğer Yazılar

...
...
bursa özel okul,bursa kolej

Bizi Güçlü Kılanlar Partnerlerimiz

bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
  • © 2022 Akademik Koleji Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri
  • bursa özel okul,bursa kolej